Pomerania Sail Expo Targi Żeglarstwa, Sportów Wodnych i Rekreacji
Informacje ogólne
Pomerania Sail EXPO 2012 to trzydniowe impreza o charakterze targowo-wystawienniczym, połączona z branżową częścią konferencyjną i elementami festynu. Celem organizacji tego niezwykłego wydarzenia jest prezentacja nowych trendów w żeglarstwie, windsurfingu, kajakarstwie oraz w innych dyscyplinach, związanych ze sportami wodnymi oraz promocja rekreacji wodnej.

Międzyszkolny Klub Sportowy "wiking", zaprasza wszystkich oraz informuje, że sam również się wystawia !!!! Szczegóły na http://www.pomeraniasail.pl/